Konkurs Biobaza Naturalnie – Lipiec

A tak wygl膮da艂 nasz poprzedni konkurs… 馃檪

Do wygrania by艂o 25 zestaw贸w kosmetyk贸w BIOBAZA.
Oto lista naszych uczestnik贸w, kt贸rzy wygrali 馃檪 :

@ewelka_95

@wndkr

@_weraa96

@tokvitta

@agatkers

@agatajaworowska

@marcpl2017

@parys.malgorzata

@szewik

@_likaa99

@madziaa_a

@malgorzata_9612

@jagoda2307

@bussolaa

@ita_eyes

@katarzyna_grabska

@anna_mo_anna

@wonderful.monday

@berries23

@aga_skry

@papitamyta

@meggmia

@jolbry

@dreampacket

@ilona_kwit

https://www.instagram.com/p/BlJCZ7nlLuM/?taken-by=biobazapolska

____________________________________________________________________________________________________________________________________
A tak by艂o… 馃檪

#KONKURS
W zwi膮zku z latem rusza u nas konkurs. Do wygrania 25 zestaw贸w kosmetyk贸w BIOBAZA!! Zadanie konkursowe jest proste:

 • zamie艣膰 na swoim profilu zdj臋cie w letniej aran偶acji na kt贸rym widoczny jest dowolny kosmetyk BIOBAZA
 • oznacz zdj臋cie hasztagami #biobaza #biobazakonkurs, #biobazanaturalnie
 • umie艣膰 komentarz pod naszym konkursowym postem na Facebooku lub Instagramie.Powodzenia! 馃檪

 

 

REGULAMIN KONKURSU 鈥淏IOBAZA 鈥 naturalnie鈥澛(dalej: Regulamin)

 

1

DEFINICJE聽

Poj臋cia stosowane w Regulaminie nale偶y聽rozumie膰 w聽nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. Konkurs 鈥 konkurs prowadzony pod nazw膮 鈥濨iobaza聽鈥 naturalnie鈥 na zasadach okre艣lonych w聽Regulaminie;
 2. Organizator 鈥撀燙ruso聽Public聽Rela]ons聽Agata聽Tanter聽i Anna聽Goli艅czak聽sp贸艂ka jawna z siedzib膮 w聽Warszawie, ul. S艂oneczna 50/53, 00-789 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w聽Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w聽Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS:聽0000156352, posiadaj膮ca NIP: 1132406863 i REGON: 01545364900000;
 3. Sponsor 鈥撀燭ea聽Brothers聽Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib膮 pod adresem ul. Targowa 9 B, 05-100 Nowy聽Dw贸r Mazowiecki, identyfikuj膮ca si臋台 numerem NIP 5311691575, REGON 360762290 oraz KRS聽0000543003;
 4. Jury 鈥 5 osobowy zesp贸艂 wybrany przez Organizatora, posiadaj膮cy uprawnienia i pe艂ni膮cy聽funkcje przewidziane w Regulaminie;
 5. Uczestnik 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna spe艂niaj膮ca warunki udzia艂u w Konkursie, kt贸ra dokona艂a聽zg艂oszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach okre艣lonych w聽Regulaminie.

 

2

POSTANOWIENIA OG脫LNE聽

 1. Regulamin okre艣la zasady Konkursu prowadzonego przez Organizatora dla u偶ytkownik贸w portaluInstagram.
 2. Celem Konkursu jest promocja marki BIOBAZA.3. Konkurs b臋dzie prowadzony w okresie od dnia 12.07.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 26.07.2018 r. dogodziny 23:59.
 3. Nad prawid艂owo艣ci膮台przebiegu Konkursu czuwa Jury.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany, ani sponsorowany przez Instagram. Instagramjest w pe艂ni zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za prowadzenie Konkursu.
 5. Konkurs nie podlega zg艂oszeniu w trybie okre艣lonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grachhazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 471). Organizator o艣wiadcza, 偶e Konkurs nie jest gr膮losow膮, loteri膮 fantow膮, zak艂adem wzajemnym, loteri膮 promocyjn膮, ani 偶adn膮 inn膮 form膮聽przewidzian膮 w ww. ustawie.

 

3

WARUNKI UCZESTNICTWA聽

 1. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ciprawnych, spe艂niaj膮ca wszystkie warunki uczestnictwa okre艣lone w Regulaminie.
 2. Warunkiem wzi臋cia udzia艂u w Konkursie jest:
  1. zamieszkanie na terytorium RP;
  2. posiadanie publicznego profilu na portalu Facebook;
  3. zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu zamieszczonego na stronie聽www.cruso.pl/biobazanaturalnydotykslonca.pdf
  4. wykonanie zadania konkursowego, o kt贸rym mowa w 搂 4, zgodnie z zasadami okre艣lonymi w聽Regulaminie;
  5. wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 搂 10 ust. 1.
 3. W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u osoby zatrudnione albo powi膮zane kapita艂owo luborganizacyjnie z Organizatorem, Sponsorem albo innym podmiotem bior膮cym bezpo艣redniudzia艂 w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak r贸wnie偶 osoby najbli偶sze w stosunku do聽ww. os贸b, kt贸rymi s膮: ma艂偶onkowie, konkubenci, wst臋pni, zst臋pni, rodze艅stwo, ojczym,聽macocha, pasierb, pasierbica, te艣ciowie, zi臋膰, synowa, przysposabiaj膮cy, przysposobiony.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

4

ZADANIE KONKURSOWE I ZG艁OSZENIE DO KONKURSU聽

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  1. Umieszczeniu przez Uczestnika na swoim wallu na聽instagramie聽zdj臋cia, na kt贸rym s膮 widoczne聽dowolnie wybrane produkty BIOBAZA w letniej aran偶acji oraz oznaczeniu postu hasztagami聽#biobazakonkurs, #biobazanaturalnie.聽
  2. Zostawieniu komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu dowolniewybrnegoinfluencera聽og艂aszaj膮cego na swoim kanale聽instagram聽konkurs 鈥濨IOBAZA-naturalnie鈥澛爈ub na profilu @biobazapolska
  3. Zostawieniu聽follow聽@biobazapolska聽(profilu聽instagram聽biobazapolska)
 2. Ka偶dy Uczestnik mo偶e zamie艣ci膰 nieograniczon膮 liczb臋 zdj臋膰, ale ka偶de zdj臋cie powinno spe艂nia膰warunki zadania konkursowego.
 3. Wykonanie zadania konkursowego w spos贸b okre艣lony w ust. 1-2 jest r贸wnoznaczne zezg艂oszeniem do Konkursu.
 4. Poprzez zg艂oszenie do Konkursu Uczestnik o艣wiadcza, 偶e jego zg艂oszenie nie narusza jakichkolwiekpraw ani d贸br osobistych os贸b trzecich.
 5. Zg艂oszenie do Konkursu nie mo偶e:
  1. by膰 antyreklam膮 ani narusza膰 renomy lub dobrego imienia Organizatora lub Sponsora;
  2. zawiera膰 wulgaryzm贸w, tre艣ci obra藕liwych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowi膮zuj膮cymi聽przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  3. narusza膰 jakichkolwiek praw os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci praw autorskich i d贸br osobistych.
 6. Zdj臋cia zg艂aszane do Konkursu mog膮 zosta膰 poddane uprzedniej obr贸bce cyfrowej odpowiadaj膮cej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegaj膮cym na rozja艣nianiu, kontrastowaniu, redukcji聽koloru, wypalaniu itp. Zakres dopuszczalnej edycji zdj臋cia obejmuje zastosowanie filtr贸w, a tak偶e聽tworzenie kola偶y z kilku zdj臋膰. Zmiany polegaj膮ce na fotomonta偶u oraz manipulacji cyfrowej s膮聽niedopuszczalne.
 7. Jury ma prawo do dyskwalifikacji zdj臋膰 nieodpowiadaj膮cych tematowi zadania konkursowego lubniespe艂niaj膮cych innych warunk贸w Konkursu.

 

5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ OCHRONA WIZERUNKU聽

 1. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e zg艂oszone do Konkursu zdj臋cie przedstawia wy艂膮cznie jego w艂asny wizeruneki wyra偶a zgod臋 na jego bezp艂atne upublicznienie przez Organizatora. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osob臋 trzeci膮 w zwi膮zku z upublicznieniem jej wizerunku w wyniku聽fa艂szywego o艣wiadczenia Uczestnika, Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do poniesienia pe艂nejcywilnoprawnej odpowiedzialno艣膰 z tego tytu艂u.
 1. Zg艂aszaj膮c zdj臋cie do Konkursu, Uczestnik o艣wiadcza, 偶e jest autorem dodanego zdj臋cia (wy艂膮cznymtw贸rc膮 zdj臋cia), posiadaj膮cym do niego pe艂ni臋 praw autorskich, a dodane zdj臋cie nie jest obci膮偶one偶adnymi prawami ani roszczeniami os贸b trzecich. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi聽roszczenia przez osob臋 trzeci膮 z tytu艂u naruszenia jej praw autorskich, Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do聽poniesienia pe艂nej cywilnoprawnej odpowiedzialno艣膰 wynikaj膮cej z wad prawnych zg艂oszonej przez聽siebie pracy konkursowej.聽
 2. Zg艂oszenie do Konkursu jest r贸wnoznaczne z nieodp艂atnym przeniesieniem przez Uczestnika naOrganizatora autorskich praw maj膮tkowych do zg艂oszonego zdj臋cia (zdj臋膰) bez ogranicze艅czasowych i terytorialnych, w zakresie wszystkich p贸艂 eksploatacji znanych w chwili zg艂oszenia do聽Konkursu, a w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮cych p贸l eksploatacji: w zakresie utrwalania i聽zwielokrotniania 鈥 wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, technik膮 zapisu magnetycznego,聽audiowizualn膮, cyfrow膮, optyczn膮, drukarsk膮, komputerow膮 niezale偶nie od formatu zapisu i聽no艣nika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,聽wprowadzanie do pami臋ci komputera, zapis czasowy i trwa艂y i sporz膮dzanie kopii takich zapis贸w;聽archiwizacja zapis贸w; w zakresie obrotu 鈥 wprowadzanie do obrotu, najem, u偶yczanie, wymiana z聽osobami trzecimi w kraju i za granic膮, nadawanie za pomoc膮 wizji przewodowej oraz聽bezprzewodowej przez stacje naziemne, za po艣rednictwem satelity (sygna艂 kodowany i聽niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach聽playorm聽cyfrowych oraz/lub w sieciach聽kablowych, nadawanie internetowe, r贸wnoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inn膮聽organizacj臋 telewizyjn膮; w zakresie rozpowszechniania w spos贸b inny ni偶 mowa powy偶ej 鈥撀爌ubliczne wystawienie, wy艣wietlenie lub udost臋pnienie w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do聽nich dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej (w tym w serwisach/聽portalach internetowych), w sieciach teleinformatycznych, mul]medialnych i komputerowych,聽wykorzystanie interaktywne, udost臋pnianie za pomoc膮 medi贸w strumieniowych, publikacja w聽ca艂o艣ci lub we fragmentach, wykorzystywanie w ca艂o艣ci lub we fragmentach w innych publikacjach,聽w tym w ramach kompilacji, zbior贸w, utwor贸w zbiorowych lub po艂膮cze艅 z innymi dobrami, w tym聽innymi utworami, w r贸偶nych wersjach zmienionych i skr贸conych, w wersjach ze zmienion膮 warstw膮聽ilustracyjn膮 lub informacyjn膮; wykorzystywanie w materia艂ach wydawniczych w tym:聽promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci oraz 艂膮czenia z innymi聽utworami.
 3. Uczestnik upowa偶nia Organizatora do wykonywania w swoim imieniu zale偶nych praw autorskich dozg艂oszonego zdj臋cia (zdj臋膰), co obejmuje w szczeg贸lno艣ci redakcj臋/opracowanie, kompilacj臋,adaptacj臋, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie osobom trzecim.
 4. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do niewykonywania wzgl臋dem Organizatora swoich autorskich prawosobistych i zezwala mu na wykonywanie tych praw w jego imieniu wraz z prawem udzielaniadalszego zezwolenia w tym zakresie osobom trzecim.

 

6

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY聽

 1. Zwyci臋zc贸w Konkursu wybiera Jury spo艣r贸d wszystkich Uczestnik贸w, kt贸rzy wykonaj膮 zadanie konkursowe w okresie trwania Konkursu.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Jury, 偶e zg艂oszenie do Konkursu nie spe艂nia kt贸regokolwiek z warunk贸w Regulaminu, nie b臋dzie ono podlega膰 ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 2. Zwyci臋zcami Konkursu zostanie wybranych 25 Uczestnik贸w, kt贸rzy w ocenie Jury wykonali zadaniekonkursowe w spos贸b najbardziej kreatywny. Zwyci臋zcy Konkursu nie zostan膮 wybrani w spos贸blosowy.
 3. Og艂oszenie zwyci臋zc贸w Konkursu nast膮pi w ci膮gu 3 dni po jego zako艅czeniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu i @biobazapolskanainstagramie.
 4. Dudziestupi臋ciuUczestnik贸w, kt贸rych wykonanie zadania konkursowego zosta艂o przez Jury ocenione聽najwy偶ej, otrzyma nagrod臋 w postaci zestaw贸w kosmetyk贸w BIOBAZA.
 5. Decyzje Jury s膮 ostateczne i wi膮偶膮ce dla wszystkich Uczestnik贸w. Od decyzji Jury nie przys艂ugujeodwo艂anie. Opinie Jury o poszczeg贸lnych zg艂oszeniach do Konkursu nie s膮 udost臋pniane.

 

7

NAGRODY聽

 1. Nagrody w Konkursie s膮 ufundowane przez Sponsora. Warto艣膰 nagr贸d, o kt贸rych mowa w 搂 6 ust. 5 wynosi 300 z艂/nagroda.
 2. Uczestnikowi nie przys艂uguje prawo 偶膮dania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieni臋偶ny, ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osob臋 trzeci膮.

 

8

ZASADY ODBIORU NAGR脫D聽

 1. Nagrody w postaci zestaw贸w kosmetyk贸w BIOBAZA zostan膮 wys艂ane do zwyci臋zc贸w w ci膮gu 2 tygodni od dnia podania Organizatorowi niezb臋dnych danych osobowych zwyci臋zcy (imi臋 i nazwisko oraz聽adres korespondencyjny: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowo艣膰). Dane osobowe okre艣lone w聽zdaniu poprzednim nale偶y poda膰 Organizatorowi poprzez wys艂anie wiadomo艣ci prywatnej do fanpage聽cruso.pl. Spos贸b odbioru nagrody specjalnej zostanie uzgodniony ze zwyci臋zc膮 na drodze mailowej lub聽telefoncznej聽po og艂oszeniu wynik贸w konkursu 鈥淏IOBAZA naturalnie鈥 w ci膮gu 1 tygodnia od dnia podaniaOrganizatorowi niezb臋dnych danych osobowych zwyci臋zcy (imi臋 i nazwisko oraz adres korespondencyjny:聽ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowo艣膰). Dane osobowe okre艣lone w zdaniu poprzednim nale偶y聽poda膰 Organizatorowi poprzez wys艂anie wiadomo艣ci prywatnej do fanpage cruso.pl
 1. Niezastosowanie si臋 do zasad odbioru nagrody, w szczeg贸lno艣ci niepodanie danychumo偶liwiaj膮cych dostarczenie nagrody, b臋dzie skutkowa膰 utrat膮 prawa do nagrody.

 

9

REKLAMACJE聽

 1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zg艂asza膰 napi艣mie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora z dopiskiem 鈥濨IOBAZA-naturalnie鈥.
 2. Reklamacje mog膮 by膰 zg艂aszane w okresie trwania Konkursu lub w ci膮gu 14 dni od jegozako艅czenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawiera膰 imi臋, nazwisko, dok艂adny adres Uczestnika, wskazanieprzyczyny reklamacji, oczekiwany spos贸b jej rozpatrzenia oraz w艂asnor臋czny podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 przez Organizatora niezw艂ocznie po ich otrzymaniu. Reklamacje niespe艂niaj膮ce warunk贸w okre艣lonych w ust. 1-3 nie b臋d膮 rozpatrywane.

 

10

DANE OSOBOWE聽

 1. Poni偶sze postanowienia Regulaminu stanowi膮 realizacj臋 obowi膮zku informacyjnego na podstawieart. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem聽danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy聽95/56/WE (dalej jako: 鈥濺ODO”).
 2. Administratorem danych jest Organizator, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 w nast臋puj膮cychformach: pisemnie, kieruj膮c korespondencj臋 pod adres:Cruso聽Public聽Rela]ons聽Agata聽Tanter聽i Anna聽Goli艅czak聽Sp.J., Aleje Ujazdowskie 37/22, 00-540 Warszawa; e-mailowo pod adresem:聽cruso@cruso.pl oraz telefonicznie pod numerem 22/6700800.
 3. Dane Uczestnik贸w s膮 przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami wzakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych nast臋puje w pierwszej kolejno艣ci napodstawie zgody wyra偶onej przez Uczestnika poprzez wzi臋cie udzia艂u w Konkursie po zapoznaniu聽si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie niezb臋dnym do przeprowadzenia聽Konkursu, rozstrzygni臋cia o jego wyniku oraz wr臋czenia nagr贸d, a ponadto z uwagi na fakt, 偶e jest聽to niezb臋dne do ochrony 偶ywotnych interes贸w Uczestnika, w szczeg贸lno艣ci w toku聽rozpatrywania jego ewentualnej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit d RODO), do wype艂nienia obowi膮zk贸w聽prawnych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie podatkowym i ksi臋gowym (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do聽realizacji cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Organizatora lub strony trzeciej,聽w szczeg贸lno艣ci z uwagi na potrzeb臋 dochodzenia ewentualnych roszcze艅 oraz obrony przed聽roszczeniami, a tak偶e do realizacji wewn臋trznych cel贸w administracyjnych Organizatora, w tym聽cel贸w archiwizacyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 4. Przetwarzanie danych Uczestnik贸w mo偶e tak偶e nast臋powa膰 poprzez przesy艂anie przez Organizatorawiadomo艣ci marketingowych dotycz膮cych mi臋dzy innymi kolejnych akcji promocyjnychi konkurs贸w聽(art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 tylko, je艣li聽Uczestnik wyrazi艂 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 w聽rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,聽poz. 1204).
 5. Dane mog膮 by膰 udost臋pniane innym odbiorcom jedynie w niezb臋dnym zakresie tj. w celuprzeprowadzenia Konkursu, rozstrzygni臋cia o jego wyniku oraz wr臋czenia nagr贸d, wykonaniaci膮偶膮cego na Organizatorze obowi膮zku prawnego, dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych聽interes贸w Organizatora lub osoby trzeciej oraz w oparciu o zgod臋 Uczestnika.聽
 6. Odbiorcami danych mog膮 by膰 w szczeg贸lno艣ci podmioty zewn臋trzne przetwarzaj膮ce dane nazlecenie Organizatora, przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy zOrganizatorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego poleceniami, a tak偶e pod warunkiem zachowania聽poufno艣ci lub tajemnicy zawodowej. Nale偶膮 do nich mi臋dzy innymi dostawcy us艂ug hostingowych i聽system贸w informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierscy, dostawcy us艂ug consultingowych,聽ksi臋gowych i prawnych. Do grona odbiorc贸w zaliczaj膮 si臋 r贸wnie偶 upowa偶nieni cz艂onkowie zespo艂u聽pracowniczego i wsp贸艂pracownicy Organizatora.
 7. Dane Uczestnik贸w nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego/organizacji mi臋dzynarodowej, zawyj膮tkiem przetwarzania danych w zwi膮zku z przeprowadzaniem Konkursu za po艣rednictwemportalu spo艂eczno艣ciowego Instagram, kt贸rego serwery znajduj膮 si臋 poza Europejskim Obszarem聽Gospodarczym (EOG). Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatno艣ci (Privacy聽Shield) i w zwi膮zku z聽tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych.
 8. Dane b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w przetwarzania, tj.: w zakresieprzetwarzania realizowanego na podstawie zgody Uczestnika zwi膮zanej z udzia艂em w Konkursie 鈥揹o czasu zako艅czenia Konkursu albo cofni臋cia zgody; w zakresie wype艂niania zobowi膮za艅 prawnych聽ci膮偶膮cych na Organizatorze w zwi膮zku z prowadzeniem dzia艂alno艣ci, w tym w szczeg贸lno艣ci聽obowi膮zk贸w podatkowych 鈥 do czasu wyga艣ni臋cia tych obowi膮zk贸w; w zakresie przetwarzania聽niezwi膮zanego z udzia艂em w Konkursie, realizowanego na podstawie zgody Uczestnika 鈥 do czasu聽cofni臋cia tej zgody; w zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych聽interes贸w Organizatora lub osoby trzeciej, a tak偶e w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w聽Uczestnika 鈥 do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec聽takiego przetwarzania, o ile nie wyst臋puj膮 prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania聽tych danych; w celu tzw. rozliczalno艣ci, tj. wykazania przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych聽ochrony danych osobowych 鈥 przez okres, w kt贸rym istnieje obowi膮zek zachowania danych lub聽dokument贸w je zawieraj膮cych dla wykazania spe艂nienia wymaga艅 prawnych i umo偶liwienia聽kontroli ich spe艂nienia przez organy publiczne.
 9. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, przys艂uguj膮 Uczestnikowi nast臋puj膮ceuprawnienia: prawo do informacji, jakie dane dotycz膮ce s膮 przetwarzane; prawo do sprostowania,ograniczenia przetwarzania danych lub ich usuni臋cia; prawo do wycofania w dowolnym momencie聽udzielonej wcze艣niej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym聽zastrze偶eniem, 偶e wycofanie zgody nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania,聽kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo 偶膮dania przekazania聽dostarczonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do聽odczytu maszynowego; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku,聽gdy odbywa si臋 to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo wniesienia skargi do聽organu nadzorczego, je偶eli Uczestnik uznaje, 偶e przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie聽danych osobowych.
 10. Podanie przez Uczestnika danych nie jest obowi膮zkowe, ale stanowi warunek udzia艂u w Konkursie.Przetwarzane przez Organizatora pochodz膮 bezpo艣rednio od Uczestnika i s膮 gromadzone w momencie zg艂oszenia przez niego swojego udzia艂u w Konkursie oraz w razie potrzeby uzupe艂niaj膮cotak偶e w dalszym toku jego przeprowadzania.
 11. Organizator nie korzysta w 偶adnym zakresie z automatycznego podejmowania decyzji, a wszczeg贸lno艣ci z profilowania.

 

11

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne nieprawid艂owo艣ci i awarie wfunkcjonowaniu sieci Internet na urz膮dzeniach u偶ywanych przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niezawinion膮 przez siebie czasow膮 lub sta艂膮niedost臋pno艣膰 portalu Instagram lub profilubiobazapolska聽na portalu spo艂eczno艣ciowym聽Instagram.
 3. Regulamin Konkursu wchodzi w 偶ycie w dniu jego opublikowania.
 4. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez niego o艣wiadczenia o akceptacji Regulaminu oraz wyra偶ania stosownych zg贸d, bez konieczno艣ci sk艂adaniaodr臋bnych o艣wiadcze艅 w tym przedmiocie.
 5. Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie po ich opublikowaniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajd膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

Dodaj komentarz

Tw贸j adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *